Politica de confidenţialitate

 1. Definiții 

 • date cu caracter personal– orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 • prelucrarea datelor cu caracter personal– orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

 • stocarea– păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

 • sistem de evidență a datelor cu caracter personal– orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

 • operator– orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

 • terț– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

 • destinatar– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

 • date anonime– date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

 • date de tip „adresă de business”– date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în aceasta calitate. Datele tip „adresă de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

 • date statistice– date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

 • DPO– responsabilul cu protecția datelor (data protection officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation).

 • GDPR– este prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), detalii aicihttp://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016.

 1. Cine suntem?

Asociaţia Tradiţii Textile are sediul în localitatea Limba, comuna Ciugud, strada Principală, nr. 43, judeţul Alba, România, având la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Cod Unic de Înregistrare: 43307833; Tel.: 0766701347.

Apreciem în mod deosebit interesul dumneavoastră pentru website-ul nostru www.traditiitextile.ro. Vrem să vă asigurăm că păstrarea confidențialității datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Totodată, vă aducem la cunoştinţă că noi colectăm şi procesăm datele dumneavoastră personale în acord cu noul Regulament GDPR.

Colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului www.traditiitextile.ro (denumit în continuare „website-ul” sau “pagina de internet”), ceea ce, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de operator de date pentru astfel de date.

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prezenta notă de informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacţiunii cu website-ul nostru.

 1. Colectarea, procesarea și utilizarea datelor personale

Puteți vizita site-ul nostru fără să furnizați nicio informație personală. Prin simpla vizită pe site-ul nostru, sunt colectate, la nivel general, date despre:
– Numele furnizorului de servicii de internet;
– Pagina de pe care ați ajuns pe site-ul nostru;
– Numele paginii web.

Chiar dacă vizita dumneavoastră este via unui link de newsletter, sunt colectate doar datele de acces, fără nicio referire la persoana dumneavoastră. Aceste date sunt utilizate exclusiv pentru a îmbunătăți performanţele noastre și nu fac niciun fel o legătură cu persoana dumneavoastră.

 1. Ce date prelucrăm despre dumneavoastră 

Atunci când vizitaţi website-ul nostru, colectăm şi prelucrăm următoarele date care vă privesc:

 • Utilizarea website-ului

 • Atunci când vă creaţi un cont de utilizator

 • Când cumpăraţi un produs sau un serviciu

 • Când vă abonaţi să primiţi newsletterele noastre

În cazul în care vă abonaţi pentru noutăţi, adresa de email poate fi prelucrată în scopul informării legate de noutăţile Asociaţiei Tradiţii Textile şi vor fi partajate cu furnizorul soluţiei de trimitere a newsletterului email. Datele nu sunt transferate în afara Uniunii Europene.

De asemenea, colectăm, stocăm și procesăm datele necesare procesării comenzilor sau programărilor dumneavoastră, precum și pentru orice cereri de garanție ulterioare. Datele personale sunt colectate atunci când le trimiteți în mod voluntar în procesul de comandă, la deschiderea unui cont de client sau la înregistrarea pentru primirea de newslettere.

 1. Contul de client

Pagina noastră este dedicată prezentării şi promovării de produse comerciale ale Asociaţiei Tradiţii Textile. În cazul în care vă faceţi cont, prelucrăm toate datele menţionate în respectivele formulare şi furnizate direct de dumneavoastră (cum ar fi: nume, număr contract sau factura, CNP, email, parolă etc.). Codul numeric personal este solicitat în interesul nostru legitim de a asigura securitatea contului dumneavoastră şi pentru a preveni crearea de conturi în numele unor persoane pentru care nu se deține acord. Prelucrarea are loc în scopul de a vă administra contul de utilizator şi, cu excepţia CNP-ului, este necesară pentru a face demersurile, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unei vânzări.

 1. Drepturile dumneavoastră 

În conformitate cu noul Regulament GDPR, aveți dreptul de a cere rectificarea, blocarea sau ștergerea datelor și informațiilor stocate despre dumneavoastră. Puteți în orice moment, printr-un simplu email trimis către noi, la adresa contact@traditiitextile.ro, să vă opuneți procesării datelor dumneavoastră şi să fiţi scos din baza noastră de date. Dreptul de a fi uitat este al dumneavoastră, iar noul Regulament GDPR Vă dă posibilitatea de a face acest demers. Ceea ce trebuie să reţineţi este că Asociaţia Tradiţii Textile nu va externaliza niciodată datele dumneavoastră personale către terţi, nu le va folosi în campanii de marketing, decât cu acordul dumneavoastră, şi atunci doar ca să vă anunţe legat de noutăţile privind produsele textile cu caracter comercial realizate în atelierul Asociaţiei Tradiţii Textile.

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră. Asociaţia Tradiţii Textile va respecta drepturile dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat:

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul comunicărilor comerciale, această retragere se poate face din cuprinsul fiecărei comunicări şi din funcţionalităţile contului.

 • Dreptul la acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.  Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere.

 • Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale care vă privesc. Aveţi posibilitatea să folosiţi funcţionalităţile contului în acest sens, şi în plus ne puteţi contacta şi direct, referitor la acest lucru.

 • Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

 • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,

 • prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,

 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale, dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau

 • vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră. 

 • Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.
  Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat. Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer). Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră în cazurile în care:

 • Datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

 • Persoana vizată se opune prelucrării din motive legate de situația sa particulara;
  Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

 • Datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ii revine Operatorului.
  cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;

 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau

 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 • Dreptul la obiecție: Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing întemeiat pe interesul comun – al nostru şi a al sănătăţii dumneavoastră, oricare ar fi motivul. Dacă ofertele noastre s-au bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage oricând consimțământul.

 • Dreptul de a depune o plângere. Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct, pentru a putea rezolva orice problemă. De asemenea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro sau la adresa:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

  

 1. Publicitate prin E-mail (prin înregistrare la newsletter)

Dacă v-ați înregistrat pentru a primi newsletter despre produsele noastre, adresa dumneavoastră de email este utilizată strict în scopul de a vă înştiinţa cu privire la noile noastre produse textile. Vă puteţi dezabona de la newsletter în orice moment.

 1. Utilizarea Cookie-urilor

Site-urile noastre utilizează „cookies”, pentru a îmbunătăţi performanţa navigării. Cookies sunt fișiere mici care sunt stocate și care salvează datele și setările specifice prin intermediul browser-ului, pentru ca schimbul și experiența de lucru cu sistemul nostru să funcționeze în parametri optimi. Aceste date stocate ne ajută să personalizăm site-ul în funcție de opțiunile dumneavoastră și, de asemenea, simplifică utilizarea acestuia: de exemplu, anumite date fiind salvate odată, nu mai este nevoie ca acestea să mai fie salvate cu înregistrări repetitive. Browser-ul dumneavoastră vă permite setări restrictive pentru utilizarea de cookie-urilor, ceea ce poate face ca utilizarea site-ului nostru să nu se facă în parametri optimi. Cookie-urile pot fi șterse oricând din browser (cu opţiunea de ştergere date). Cookie-urile de sesiune sunt șterse după ce închideți browser-ul. Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă ai un cont și te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul. Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

 1. Securitatea datelor

Datele dumneavoastră de plată sunt criptate în timpul procesului de comandă prin internet. Ne protejăm site-ul și celelalte sisteme prin măsuri tehnice și organizaționale împotriva pierderii, distrugerii accesului neautorizat, modificării sau distribuirii datelor dumneavoastră către persoane neautorizate. Vă rugăm să păstrați informațiile de acces confidențiale și să închideți browser-ul atunci când ați terminat comunicarea cu noi, în special când utilizați un computer pe care îl împărțiți cu altcineva.

 1. Contact în legătură cu securitatea datelor personale

Pentru mai multe întrebări legate de colectarea şi procesarea datelor personale, pentru diverse informații, corectarea, blocarea sau ștergerea datelor, cât și revocarea consimţământului dat de către dumneavoastră, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecţia datelor (DPO) la adresa de email contact@traditiitextile.ro.

Cu respect,

Echipa Asociaţiei Tradiţii Textile

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Sau Reset password